Tömning av oljeavskiljare och ADR (farligt avfall)

Om du behöver hjälp att tömma din oljeavskiljare eller transportera bort farligt avfall så har Miljövision certifierade operatörer och lastbilar som tar hand om detta.

08-570 300 14
Ikon av en lastbil

Kapacitet och tillgänglihet

Vi är flexibla och snabbt på plats

competens icon

Kompetens

Vi har stor kunskap och erfarenhet

Löv-ikon

Hållbarhet

Vi värnar om miljön

Tömning av oljeavskiljare

I större garage, tvätthallar, verkstäder och andra typer av byggnader som det finns många fordon i så har man ofta en oljeavskiljare och/eller tvätthallsrännor. Oljeavskiljare separerar olja, bensin och andra miljöfarliga vätskor. En oljeavskiljare behöver regelbundet tömmas för att förhindra att inte oljeskiktet blir för tjockt och att inte sediment samt förorenat spillvatten går vidare ut i det kommunala nätet.

Vi har certifierade operatörer och lastbilar som är godkända för att transportera och hantera farligt avfall. Vi utför både kontroll och tömning av oljeavskiljare enligt Naturvårdsverkets regler. Vi kan även hjälpa till med återrapportering till Naturvårdsverket som är ett krav vid hantering av farligt avfall.

08-570 300 14

ADR farligt avfall

Farligt avfall måste omhändertas på rätt sätt för att det inte ska förorena vår miljö. Vi hanterar olika typer av flytande farligt avfall som förorenat vatten, sludge, bränslen och olika typer av emulsioner.

Kontakta oss för mer information!

08-570 300 14
Har du frågor eller funderingar?

Hör gärna av dig till oss så hjälper vi till!