Dagvattenbrunnar och dagvattenledningar

En dagvattenbrunn ska klara av att hantera stora mängder vatten till exempel vid stora nederbörder. Därför är det viktigt att du underhåller dina dagvattenbrunnar och ser till att slamsuga dem kontinuerligt då det ofta samlas mycket trädgårdsavfall och skräp i dessa.

Förhindra översvämning

Genom att hålla efter dina dagvattenledningar och dagvattenbrunnar så förhindrar du att stora vattensamlingar bildas och du slipper oväntade översvämningar.

Låt oss hjälpa dig!

Vi hjälper dig gärna att tömma och spola rent dagvattenbrunnar samt ledningar. Kontakta oss för offert!

08-570 300 14