Farligt avfall - vår specialitet

Att hantera farligt avfall är en av våra specialiteter. Vi tar hand om allt från hantering till deponi och eventuell destruktion.

Med farligt avfall avses sådant som är skadligt eller på annat sätt farligt för människor och miljö. Det är viktigt att man hanterar det på rätt sätt för att inte påverka miljön eller orsaka sjukdom.

Farligt avfall finns överallt

Vår vardag är full av saker som när det ska kastas, klassas som farligt avfall. Exempel på detta är batterier, oljor, mediciner, sprayburkar och färg-, lack- och limrester. Allt farligt avfall tas om hand på olika sätt, men det de har gemensamt är att de inte får kastas med hushållssoporna.

Visst farligt avfall går att bränna för att neutralisera. Men detta får endast göras av kunnig och utbildad personal som kan bränna det på rätt sätt, utan att påverka miljö och människor. Och det är stränga miljökrav som gäller.

Annat farligt avfall behandlas kemiskt för att på så sätt ta bort avfallets farliga egenskaper. Men det finns andra avfall som är så farligt att det inte kan förstöras på ett bra sätt utan allt för stor påverkan på miljön och hälsan. Dessa körs till en deponi, där de slutförvaras för att komma bort från kretsloppet.

Var försiktig när du handskas med farligt avfall

Allt farligt avfall är direkt hälsovådligt och i vissa fall dödligt om man exponeras för dem under längre eller kortare tid.

För att få transportera och ta hand om farligt avfall krävs ett särskilt tillstånd från länsstyrelsen. Det ställs också hårda krav på dokumentation. Både från den som transporterar avfallet och från den som tar emot det.

Låt oss ta hand om ditt farliga avfall. Inte minst för din egen skull.

Behöver du akut avloppshjälp?

Vår jourpersonal är snabbt på plats för att hjälpa er med avloppsspolning.

Ring 08-570 300 14

Är du i behov av en Högtrycksspolning?

På ett miljömedvetet och professionellt sätt högtrycksspolar vi era rör.

Boka tid redan idag

Välj din kommun i Stor-Stockholm och boka tid.

Bokning eller offertförfrågan

Vi vill gärna prata kring ditt behov av de tjänster Miljövision erbjuder. Ring, 08-570 300 14, mejla, info@miljovision.se, eller fyll i här under så kontaktar vi dig.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.