DUSTEX - ekologisk dammbindning

Miljövision - Spridning dustex
DUSTEX är ett ekologiskt miljöanpassat bindemedel för obelagda vägar tillverkat av den förnyelsebara rårvaran lignin.

Dammbindning av grusvägar med DUSTEX kan indelas i tre grupper, vilka är förebyggande dammbehandling som utföres tidigt på året innan vägarna torkat upp, momentan dammbehandling som sker på hårda dammande ytor och dammbindemedel som sker för att minska emission av PM10 och PM2 partiklar. DUSTEX-stabilisering av ett gruslager ökar bärigheten och minskar tjälskadorna.

DUSTEX tre dammbindningar

Förebyggande dammbehandling utförs bäst tidigt på våren innan vägkroppen börjat torka upp. Vanligen sprids 1-1,5 liter av en blandning med 1 del DUSTEX och 2 delar vatten per m² på en upphyvlad fuktig vägbana. Omedelbart efter spridningen packas gruset. Bombering och packning påverkar resultatet, liksom gruskvalitet och trafikbelastning.

Momentan dammbehandling utförs när det är torrt och dammet blir plågsamt. Vanligen sprids 0,5-2 liter per m² av en blandning med 1 del DUSTEX och 5-10 delar vatten så jämt som möjligt över dammhärden. Vid långvarig torka upprepas behandlingen vid behov.

Stabilisering av ett gruslager förbättrar bärigheten och minskar tjälskadorna. Det är ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ till kostbar massutskiftning. Vanligen blandas 1 till 2 procent DUSTEX (räknat som torrt bindemedel på torrt grus) med den vattenmängd som ger gruslagret optimal vattenhalt inför packningen. Det stabiliserade gruslagrets tjocklek ligger vanligen på 10 och 15 cm. Innan inblandning, som bäst sker med fräs, formas vägen. Omedelbart efter behandlingen ska vägen vältas och bäst resultat fås med gummihjulsvält. När behandlingen härdat, normalt efter 1 – 3 veckor kan vägen förses med ett slitlager.

DUSTEX – ett bra ekologiskt val

DUSTEX används tack vare sina unika bindegenskaper för stabilisering och dammbekämpning runt om i världen.

Det tillverkas av Borregaard LignoTech från lignin, som är det naturliga bindemedlet i alla träd och växter. Vid tillverkning av pappersmassa skiljs cellulosan från ligninet som då övergår till en vattenlöslig lignosulfonat, basen för DUSTEX. Denna organiska produkt är en förnyelse- och nedbrytningsbar del av naturens kretslopp.

DUSTEX är därför ett riktigt ekologiskt långsiktigt val som inte ger några  skadliga nedbrytningsprodukter. Dessutom är det lätt och ofarligt att hantera och använda.

Dustex säkerhetsblad
Ladda ner Dustex säkerhetsdatablad här

Norsk produktbeskrivning
Ladda ner Norsk Produktbeskrivelse här

Behöver du akut avloppshjälp?

Vår jourpersonal är snabbt på plats för att hjälpa er med avloppsspolning.

Ring 08-570 300 14

Är du i behov av en Högtrycksspolning?

På ett miljömedvetet och professionellt sätt högtrycksspolar vi era rör.

Boka tid redan idag

Välj din kommun i Stor-Stockholm och boka tid.

Bokning eller offertförfrågan

Vi vill gärna prata kring ditt behov av de tjänster Miljövision erbjuder. Ring, 08-570 300 14, mejla, info@miljovision.se, eller fyll i här under så kontaktar vi dig.

  • Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.