DUSTEX – dammbindning av vägar

Dammande grusvägar kan vara ett problem vid torr väderlek. Men så behöver fallet inte vara. Med vår miljövänliga metod för dammbindning av grusvägar slipper du irriterande och trafikfarligt damm.

 

08-570 300 14
Ikon av en lastbil

Kapacitet och tillgänglihet

Vi är flexibla och snabbt på plats

competens icon

Kompetens

Vi har stor kunskap och erfarenhet

Löv-ikon

Hållbarhet

Vi värnar om miljön

DUSTEX – tre olika dammbindningar

Förebyggande dammbehandling
Förebyggande dammbehandling utförs bäst tidigt på våren innan vägkroppen börjat torka upp. Vanligen sprids 1-1,5 liter av en blandning med 1 del DUSTEX och 2 delar vatten per m² på en upphyvlad fuktig vägbana. Omedelbart efter spridningen packas gruset. Bombering och packning påverkar resultatet, liksom gruskvalitet och trafikbelastning.

Momentan dammbehandling
Momentan dammbehandling utförs när det är torrt och dammet blir plågsamt. Vanligen sprids 0,5-2 liter per m² av en blandning med 1 del DUSTEX och 5-10 delar vatten så jämt som möjligt över dammhärden. Vid långvarig torka upprepas behandlingen vid behov.

Stabilisering
Stabilisering av ett gruslager förbättrar bärigheten och minskar tjälskadorna. Det är ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ till kostbar massutskiftning. Vanligen blandas en till två procent DUSTEX (räknat som torrt bindemedel på torrt grus) med den vattenmängd som ger gruslagret optimal vattenhalt inför packningen. Det stabiliserade gruslagrets tjocklek ligger vanligen på 10 och 15 cm. Innan inblandning, som bäst sker med fräs, formas vägen. Omedelbart efter behandlingen ska vägen vältas och bäst resultat fås med gummihjulsvält. När behandlingen härdat, normalt efter 1 – 3 veckor kan vägen förses med ett slitlager.

Hundra procent ekologisk dammbindning

All vår dammbindning sker med det ekologiska bindemedlet DUSTEX, som är tillverkat av lignin, en förnyelsebar råvara som är det naturliga bindemedlet som utvinns av gran. Lignin utvinns vid tillverkningen av pappersmassa där ligninet skiljs från cellulosan, som då övergår till en vattenlöslig lignosulfonat, som utgör själva basen för DUSTEX. Denna rakt igenom organiska produkt är en förnyelse- och nedbrytningsbar del av det naturliga kretsloppet som inte lämnar några skadliga produkter efter sig.

Enkelt förklarat kan man säga att DUSTEX limmar ihop vägens fina partiklar med det grövre gruset och på så sätt förhindrar dammbindning. Dessutom är det ofarligt för människor, växter och djur, samt minskar risken för rost och slitage på ditt fordon.

08-570 300 14
Vägdammet kan utgöra trafikfara för efterföljande fordon och dessutom skada närliggande vattendrag och odlingar, vilket kan få negativa hälsoeffekter.
Har du frågor eller funderingar?

Hör gärna av dig till oss så hjälper vi till!