Välkommen till Miljövision

Vi är verksamma inom renhållningsbranschen med inriktning i första hand på slamsugning, högtrycksspolning och farligt avfall. Företaget har sin bas på Värmdö och utför uppdrag i och runtomkring hela Stor-Stockholm. Miljövision utför såväl enstaka uppdrag som totalåtaganden.

Företagets strävan är att vara både professionella och prisvärda. Vi har en flexibel organisation med korta och snabba beslutsvägar där varje medarbetare tar ett stort eget ansvar. Detta medför att vi kan erbjuda en bra service och snabbt kan vara på plats.

Kompetensutveckling och ständiga förbättringar är nyckelord i vår verksamhet.